welkom op de website van Stichting Prins Worldwide Ministries

welcome to the website of the Prins Worldwide Ministries FoundationStichting Prins Worldwide Ministries wil u allen een hart onder de riem steken om de ogen alleen op Jezus gericht te houden, want Hij is de leidsman en de voleinder van ons geloof,
Hebreeën 12:2.
Geboren als een hulpeloos Kind
Gestorven als het Lam van God
Opgestaan uit de dood met grote kracht en heerlijkheid
Aan Wie alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde.
Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich verdragen heeft, opdat u niet door matheid van ziel verslapt, Hebreeën 12:3.


Door de pandemie was het voor ons de afgelopen tijd niet mogelijk om te
reizen, maar we mogen ervaren, dat er in eigen land nu vele mogelijkheden zijn om de Blijde Boodschap uit te dragen en dat we tegelijkertijd velen kunnen
bemoedigen door een persoonlijk gebed en het uitspreken van een profetie. Terwijl wij uitzien naar het moment, dat de Here Jezus de deuren zal openen om opnieuw uit te gaan over de grenzen.
Laten we doen wat onze hand vindt om te doen en de mogelijkheden
benutten, die de Heer ons geeft. Hij die u roept is getrouw om datgene te doen, wat Hij beloofd heeft.
Wij bidden u allen Gods zegen toe en dat de Here Jezus u zal behoeden en bewaren tot Zijn spoedige wederkomst. 

Eltjo en Loes

CONNECT WITH US

Neem contact met ons op

Hier kunt u een vraag stellen of een opmerking plaatsen/Here you can ask a question or comment